Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > SKOLESTART 2016!

SKOLESTART 2016!

VELKOMMEN TIL SKOLESTART!

Her har vi forsøkt å samle en del informasjon som vi tror er aktuelt for nye elever og deres foresatte! Hvis det er informasjon dere savner så er det bare å ta kontakt med skolen!

blikjentdag6

Første skoledag er Mandag 22. August

Oppmøte for de forskjellige trinnene er:

0815      Vg3 og 3IB

0900      Vg1

1200      Vg2 og 2IB

 

PC-ordning
Du finner mer informasjon om Møre og Romsdal sin PC-ordning her:
http://ungweb.no/UNGweb/Utdanning/Den-digitale-skulen/PC-ordninga
Se også brosjyre under Dokument på denne siden.
Fristen for bestilling av fylkes-PC er 20.6.2016

 

Orienteringsmøte torsdag 25. august kl. 18:00
Vi inviterer foresatte til et orienteringsmøte om skolen og om matematikkvalget kort tid etter skolestart

  • generelt om skolen
  • om matematikkvalget, 1P eller 1T
  • informasjon fra kontaktlærer
  • internasjonal klasse

Møtet blir avholdt i skolens auditorium.

I etterkant av fellesmøtet blir det holdt møter for den enkelte klasse under ledelse av klassens kontaktlærer.
Under Dokument på denne siden finner dere et orienteringsskriv om matematikkvalget og konsekvensene av dette.

Læreplanene for 1P og 1T finner dere her:
http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=1858830316&kmsn=2088314978 
http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=1858830316&kmsn=-1623374642  

Digitale hjelpemidler i matematikk Vg1:

CASIO fx-991ES Plus / CASIO 991EX (ny versjon av 991ES Plus) anbefales for Vg1-elevene. Veiledende utsalgspris for denne kalkulatoren er ca kr. 300,-

Tidligere ble elevene anbefalt å kjøpe grafisk kalkulator. Alle grafiske oppgaver blir i dag løst ved hjelp av gratisprogrammet GEOGEBRA (lastes ned fra geogebra.org).

Elevene har ikke mulighet til å benytte kalkulator på mobil.

 

Elever som planlegger å begynne på IB neste år bør kjøpe FX-Casio 9860GII eller en annen modell i 9800 plus serien

Skoleskyss
De elever som har rett på gratis skoleskyss, vil få utlevert et skysskort av sin klassestyrer. Dersom det skulle oppstå andre spørsmål i forbindelse med skoleskyss, kan du henvende deg til administrasjonen.

Informasjon om skoleskyss finner dere på: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss

Utstyrsstipend
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Stipendet skal brukes til nødvendig utstyr du trenger i opplæringen, for eksempel til kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr.

Elever på Studiespesialisering får 967 kroner per år.

Mer informasjon finner du her;
https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/Sa-mye-kan-du-fa/Utstyrsstipend/

Se også brev fra Lånekassen, på denne siden, der de oppfordrer foreldre til å opprette digital postkasse.

Skoleruta
Skoleruta er vedtatt av Møre og Romsdal Fylkeskommune fra 2014 til 2017. Denne ligger under Dokumenter på denne siden.

I tillegg utarbeider skolen en årsplan som vil bli tilgjengelig for elevene på Fronter.

Bilingual klasse
Bilingual klasse er et tilbud for elever som ønsker en smakebit av hvordan det er å ha undervisning på engelsk. Tilbudet gis innenfor rammen av vanlig studiespesialisering på Vg1.

Bilingual klasse har:
Undervisning på engelsk i to fag.
Vanlige norske fagplaner.
Ikke egen innsøking i Vigo, man søker direkte til skolen etter at man er tatt inn.
Se brevet som sendes ut til alle Vg1 elevene under Dokumenter på denne siden.

Innlogging for foresatte skolearena
Foresatte til elever under 18 år kan få egen innlogging til Skolearena, her vil de få oversikt over vurderinger og fravær til eleven.
Mer informasjon finnes her;
http://spjelkavik.vgs.no/content/view/full/510197

Kontakt med foresatte
Det er viktig for skolen å ha god kontakt med de foresatte til elevene.
Mer informasjon finnes her;
http://spjelkavik.vgs.no/content/view/full/716767

Oversikt over møter med foresatte 2016/17
(datoer kommer senere)

Dato    
August Vg1

Informasjonsmøte om rutiner i skolehverdagen, valg i matematikk

1P/1T og bilingual inndeling. Koordinator for internasjonaliseringsarbeidet deltar i 1STI.

August Vg2 ST og 2IB

Informasjonsmøte om rutiner i

skolehverdagen. Koordinator for internasjonaliseringsarbeidet deltar i 2STI. Koordinator for IB deltar i 2IB.

November Vg1 Informasjonsmøte angående IB
Januar Vg1 Internasjonal klasse Informasjon angående utveksling
Januar Vg2 Internasjonal klasse Informasjon angående utveksling
Januar Vg1 Møte for foresatte
Januar Vg1 Møte for foresatte
Februar Vg2 og 2IB Møte for foresatte

 

 

Innskolingsdager Vg1
Skolen har et ønske om at elevene skal føle trygghet og trivsel. Vi ønsker å skape grunnlag for et godt læringsmiljø og gruppetilhørighet.

Vg1 starter med to innskolingsdager. Innholdet blir informasjon, sosialisering, utdeling av bøker, kartlegging mm. Plan for disse dagene får elevene utlevert første skoledag.  Elevene reiser i første halvdel av september på ekskursjon til Lepsøya. Innholdet på denne turen vil være sosialisering og feltarbeid i naturfag.

I uke 36 planlegger vi gjennomføring av Bli-kjent-dagen. Dette er en aktivitetsdag der elever kan delta i ulike kultur- og idrettsaktiviteter. Et av siktemålene med denne dagen er å integrere nye elever i skolemiljøet på en måte som oppleves positivt særlig for de nye skuddene på skolens stamme.

 

 

Kartleggingsprøver i Vg1

Skolen gjennomfører kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk på Vg1. Skolen og lærere bruker resultatet fra kartleggingen til å følge opp og gi støtte til den enkelte elev.

Kartleggingsprøve i matematikk blir gjennomført i løpet av innskolingsdagene for å dele inn elevene i 1T eller 1P. Kartleggingsprøver i norsk og engelsk gjennomføres innen uke 37.

 

Mer informasjon kan dere finne under fanen Informasjon.

 

Dokument

Skoleruta 2014-2017
PDF-dokument - 268,98 kB
Informasjon om matematikkfagene
PDF-dokument - 579,78 kB
PC-ordning 2016
PDF-dokument - 5,57 MB
Presentasjon fra oppstart
PDF-dokument - 307,96 kB
Foreldremøte august 2016
PDF-dokument - 454,79 kB